Chi Nhánh Đỗ Đầu
Lĩnh Vực Hoạt Động

Về chúng tôi

Toàn thể cán bộ nhân viên ban lãnh đạo của Đỗ Đầu Việt Nam luôn ghi nhớ và làm việc theo đúng giá trị cốt lõi 6T bao gồm:

1. Tốc độ.
Mọi công việc, dịch vụ, hành động cần phải làm trong thời gian ngắn nhất có thể.

 • Khách hàng hỏi phải trả lời ngay.
 • Đối tác yêu cầu phải đáp ứng luôn,
 • Chủ nhà đồng ý thì đặt cọc ký hợp đồng luôn …
 • Đỗ Đầu phải luôn dẫn đầu, muốn dẫn đầu thì phải nhanh.
2. Tiêu chuẩn
 • Mọi công việc, dịch vụ, hành động cần làm nhanh nhưng vẫn phải đúng tiêu chuẩn được đề ra.
 • Mọi thứ đều phải có quy trình, tiêu chuẩn và phải đảm bảo chất lượng.
3. Trách nhiệm :
 • Trong mọi trường hợp, mọi vấn đề đều phải có người chịu trách nhiệm.
 • Mọi người cần phải làm với mục tiêu là cảm thấy tự hào với sản phẩm, thành quả của mình.
 • Đỗ Đầu luôn tôn trọng và hỗ trợ mọi nỗ lực phát triển cá nhân của từng người.
 • Thống nhất trong lời nói và việc làm, một khi đưa ra lời nói là phải làm đúng như vậy. Nếu không làm đúng được như vậy thì đừng nói.
4. Tự chủ
 • Luôn chủ động trong mọi việc, không chờ sếp ra lệnh mà đã sẵn sàng quan sát, suy nghĩ, tính toán và chủ động nhận hay làm việc tốt cho cả tổ chức.
 • Coi trọng tài sản và các nguồn lực của công ty, sử dụng chúng một cách tiết kiệm và hiệu quả như đó là các tài sản và nguồn lực của mình, của gia đình nhà mình.
5. Tham vọng.
 • CBNV của Đỗ Đầu cần phải có tham vọng vượt lên trên ngưỡng thông thường mà mình vẫn vốn hay đạt được, ví dụ như nếu công ty cần tăng 5% doanh số thì mình sẽ phải nỗ lực gia tăng thành 10% doanh số.
 • CBNV của Đỗ Đầu cần phải muốn vượt trội hơn người và hơn chính bản thân mình.
6. Tin tưởng.
 • Tin tưởng vào Tầm nhìn – Sứ mệnh của công ty.
 • Tin tưởng vào chính đồng nghiệp của mình, giao việc cho họ hoặc nhận lệnh từ họ một cách tự tin và dám làm dám chịu.
 • Đóng góp ý kiến có tính xây dựng cho đồng nghiệp, ban lãnh đạo khi cần thiết.