Đỗ Đầu Việt Nam Đỗ Đầu
Việt Nam

Kho xưởng

location_on

120.000₫
/m2/tháng

star star star star star_half

Thông tin chi tiết

Chiều cao kho: 22
Thời gian ký hợp đồng: 3 tháng
Loại điện: 3
PCCC: 3
Bảo vệ: 3
Tổng diện tích: 3
Trọng tải nền: 1 tấn / m²
Loại nước: 3
Đường dẫn nước thải: 3
Vệ sinh:

Danh sách kho nhỏ sẵn sàng cho thuê

 

Chi nhánh 86LTT
Công ty Đỗ Đầu Hà Nội
KD1 Trụ sở Nguyễn Thị Nguyên
KD2 P168 86 LTT Bùi cấp

Mô tả

afffffffffff

ID:19 Ngày tạo:2022-01-05 11:10:12 Cập nhật:2022-01-22 09:50:50 Lượt xem:32