Đỗ Đầu Việt Nam Đỗ Đầu
Việt Nam

test 3

location_on

Các dịch vụ kèm theo

Backdrop: 12
Standee: 1
Flycam: 2
Máy chiếu: 2
Âm thanh: 1
Hoa tươi: 2
Nước: 1
Bánh/Tiệc ngọt: 2
Tiệc mặn: 1

Danh sách hội trường/phòng họp sẵn sàng cho thuê

1

2

3

 

Mô tả

vvv

ID:17 Ngày tạo:2022-01-05 10:59:58 Cập nhật:2022-01-22 08:44:21 Lượt xem:29