9 - 18 $/m2/tháng
15 - 102 m2
Tòa nhà Văn phòng 21 Trần Quốc Toản
21 Trần Quốc Toản, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
25/07/2022 12:07
Xem ngay
10 - 15 $/m2/tháng
36 - 60 m2
Tòa nhà văn phòng – căn hộ 356 Hoàng Diệu
356 HOÀNG DIỆU, PHƯỜNG BÌNH THUẬN, QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
25/07/2022 12:07
Xem ngay